Ryzyko wykonywania zawodu elektryka

nagrzewnice nadmuchowe na olej przepracowany nagrzewnice nadmuchowe na olej przepracowanyZawód elektryka jest bardzo często zaliczany do profesji, w których niezwykle powszechne spotykane są uszczerbki na zdrowiu.
Jest to związane przede wszystkim z tym, że podczas pracy z prądem nawet najmniejszy błąd może spowodować groźne spięcie, które będzie nieb.