Technika informacji

pracy istniejących wysoki współczynnik korekcji błędów niezależność od platformy

Technika informacji Informator internetowy
Polecam gorąco

Definicja TCP lub UDP

Protokoły te mają następujące cechy charakterystyczne:

dobrą odtwarzalność po awarii
możliwość dodawania nowych sieci bez przerywania pracy istniejących
wysoki współczynnik korekcji błędów
niezależność od platformy